Tîm Rheoli

Luke Reeves

Cyfarwyddwr Rheoli

Mae Luke wedi arwain twf Mentrau Castell er 2015 ac fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr Rheoli yn 2018. Mae’n aelod o Fwrdd Mentrau Castell hefyd. Gan oruchwylio pob rhan o’r cwmni, mae Luke yn gweithio ar draws y Grŵp i ddatblygu gwasanaethau cymorth arloesol a gwasanaethau llety â chymorth hanfodol sy’n addas ar gyfer y bobl yr ydym yn eu gwasanaethu ar draws Cymru. Luke yw Unigolyn Cyfrifol AGC ar gyfer yr isadran Gofal a Chymorth. Mae ganddo gefndir ym maes llety â chymorth, a gwasanaethau gofal a chymorth.

Rhian Harries

Rheolwr Gweithrediadau Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mae Rhian wedi bod yn gweithio yn y sector gofal a gwasanaethau cymorth dros y 14 blynedd ddiwethaf. Ymunodd Rhian â Mentrau Castell ym mis Chwefror 2020 ac mae’n rheoli gwasanaethau gofal a chymorth. Hi yw Rheolwr Cofrestredig Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer rhanbarthau Powys a Gorllewin Cymru. Gyda chefndir ym maes rheoli gofal ychwanegol, mae gan Rhian wybodaeth a phrofiad helaeth o ddarparu gwasanaethau pwrpasol i bobl sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn ac sy’n annog annibyniaeth.

Lisa Hukin

Rheolwr Cymorth Busnes

Mae Lisa yn gweithio ar draws pob maes o’r busnes, gan sicrhau bod gan bawb y wybodaeth a’r systemau y mae eu hangen arnynt er mwyn gwneud eu gwaith mewn ffordd effeithiol. Mae Lisa yn goruchwylio’r broses o recriwtio staff i bob maes. Mae Lisa wedi gweithio gyda a chynorthwyo twf Castell er 2017, ac mae ganddi wybodaeth fanwl o’r cwmni ac mae’n arwain ar brosiectau corfforaethol.

James Triggs

Prif Ben-cogydd

Mae James yn arwain tîm o Ben-cogyddion a Chogyddion er mwyn darparu ein gwasanaeth arlwyo ar draws ein pedwar bwyty. Ymunodd James â Castell yn 2020 ar ôl datblygu ei yrfa yn gweithio mewn bwytai sydd wedi sicrhau Rhosedi a sêr Michelin. Gyda chefndir ym maes gwledda corfforaethol, mae James yn gogydd medrus iawn ac mae wedi ymrwymo i gyflawni ein diben i ddarparu prydau blasus, maethlon ac sy’n edrych yn dda, ac y mae pobl yn dymuno eu bwyta, ble a phryd y byddant yn dymuno.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here