Tîm Rheoli

Luke Reeves

Cyfarwyddwr Rheoli

Mae Luke wedi arwain twf Mentrau Castell er 2015 ac fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr Rheoli yn 2018. Mae’n aelod o Fwrdd Mentrau Castell hefyd. Gan oruchwylio pob rhan o’r cwmni, mae Luke yn gweithio ar draws y Grŵp i ddatblygu gwasanaethau cymorth arloesol a gwasanaethau llety â chymorth hanfodol sy’n addas ar gyfer y bobl yr ydym yn eu gwasanaethu ar draws Cymru. Luke yw Unigolyn Cyfrifol AGC ar gyfer yr isadran Gofal a Chymorth. Mae ganddo gefndir ym maes llety â chymorth, a gwasanaethau gofal a chymorth.

Lisa Hukin

Rheolwr Cymorth Busnes

Mae Lisa yn gweithio ar draws pob maes o’r busnes, gan sicrhau bod gan bawb y wybodaeth a’r systemau y mae eu hangen arnynt er mwyn gwneud eu gwaith mewn ffordd effeithiol. Mae Lisa yn goruchwylio’r broses o recriwtio staff i bob maes. Mae Lisa wedi gweithio gyda a chynorthwyo twf Castell er 2017, ac mae ganddi wybodaeth fanwl o’r cwmni ac mae’n arwain ar brosiectau corfforaethol.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here