Diwrnod Agored Recriwtio - Dydd Mercher 2 Chwefror 2022, Canolfan Daniel Owen, Yr Wyddgrug, 9.30am-3.30pm - cyfle i gael gwybod mwy am yrfaoedd gyda Mentrau Castell yn Sir Ddinbych ac yn Sir Y Fflint. Darllen mwy >>
Dileu

Croeso i Fentrau Castell

Mae’n gwasanaethau gofal a chymorth, arlwyo a glanhau hyblyg, arloesol ac wedi’u teilwra yn gwneud gwahaniaeth i gannoedd o bobl sy’n byw yng Nghymru.

Gyrfaoedd
Gofal a Chymorth
Glanhau
Arlwyo

Ble yr ydym yn darparu gwasanaethau

A oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio i ni?

Rydym yn gyflogwr sy’n talu’r Cyflog Byw Gwirioneddol ac sydd wedi ennill gwobrau, ac mae ein gwerthoedd wrth wraidd popeth a wnawn. Mae ein timau sy’n cael eu hysgogi gan ein gwerthoedd yn falch o’r ffaith eu bod yn gwneud gwahaniaeth i fywydau, cartrefi a chymunedau pobl. Rydym wedi sicrhau achrediad tair seren gan Gwmnïau Gorau, sef ei safon uchaf ar gyfer gweithgarwch ymgysylltu yn y gweithle.

Dysgu mwy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here