Croeso i Fentrau Castell

Mae’n gwasanaethau gofal a chymorth hyblyg arloesol ac wedi’u teilwra yn gwneud gwahaniaeth i gannoedd o bobl sy’n byw yng Nghymru.

Gyrfaoedd
Gofal a Chymorth

Ble yr ydym yn darparu gwasanaethau

A oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio i ni?

Rydym yn gyflogwr sy’n talu’r Cyflog Byw Gwirioneddol ac mae ein gwerthoedd wrth wraidd popeth a wnawn. Mae ein timau sy’n cael eu hysgogi gan ein gwerthoedd yn falch o’r ffaith eu bod yn gwneud gwahaniaeth i fywydau, cartrefi a chymunedau pobl.

Dysgu mwy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here