Amdanom ni

Rydym yn darparu gwasanaethau gofal a chymorth rhagorol arloesol ac wedi’u teilwra i rai o’r bobl mwyaf anhygoel yng Nghymru.

Mae’n tîm cyfan yn falch o’r gwahaniaeth a wnawn er mwyn helpu pobl i wireddu eu huchelgais.  Mae’n gwerthoedd wrth wraidd popeth a wnawn.

A oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio i ni?  Trowch at ein hadran gyrfaoedd i gael gwybod mwy.

Dysgu mwy

Ein Pobl

Mae’n tîm ymroddedig o staff sy’n gweithio ar draws Cymru wrth wraidd ein llwyddiant.

Ein gwerthoedd

Mae’n gwerthoedd yn rhan ganolog o bopeth a wnawn fel sefydliad, gan adlewyrchu ein diwylliant, y ffordd yr ydym yn gweithio gyda phreswylwyr a sut yr ydym yn trin ein staff.

Teg

Cytbwys, canmol pan ddylid gwneud hynny a beirniadu mewn ffordd adeiladol. Dull gweithredu cynhwysol, gan barchu urddas ac unigolrwydd pawb

Agored

Agored i newid, wedi ymrwymo i ddysgu a gwelliant parhaus. Tryloyw, gonest a dibynadwy

Cyfrifol

Proffesiynol, herio’r trefniadau presennol, ymgymryd â’r cyfrifoldeb dros faterion a defnyddio ein menter er mwyn dal ati a sicrhau eu bod yn cael eu datrys

Cefnogol

Hawdd delio â ni, hawdd troi atom a hygyrch. Croesawgar, gofalgar, yn gwrando ac yn ymateb

Effeithlon

Gwneud y defnydd gorau o adnoddau a sicrhau bod ein gweithgareddau yn cael cymaint o effaith ag y bo modd

Ein gwerthoedd

Mae’n gwerthoedd yn rhan ganolog o bopeth a wnawn fel sefydliad, gan adlewyrchu ein diwylliant, y ffordd yr ydym yn gweithio gyda phreswylwyr a sut yr ydym yn trin ein staff.

Teg

Cytbwys, canmol pan ddylid gwneud hynny a beirniadu mewn ffordd adeiladol. Dull gweithredu cynhwysol, gan barchu urddas ac unigolrwydd pawb

Agored

Agored i newid, wedi ymrwymo i ddysgu a gwelliant parhaus. Tryloyw, gonest a dibynadwy

Cyfrifol

Proffesiynol, herio’r trefniadau presennol, ymgymryd â’r cyfrifoldeb dros faterion a defnyddio ein menter er mwyn dal ati a sicrhau eu bod yn cael eu datrys

Cefnogol

Hawdd delio â ni, hawdd troi atom a hygyrch. Croesawgar, gofalgar, yn gwrando ac yn ymateb

Effeithlon

Gwneud y defnydd gorau o adnoddau a sicrhau bod ein gweithgareddau yn cael cymaint o effaith ag y bo modd

Gweithio i ni

Trowch at ein swyddi gwag presennol ac i ddarganfod mwy am yrfaoedd gyda Mentrau Castell
 
Dysgu mwy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here