Cysylltu

Gwybodaeth Cyswllt

Prif Swyddfa

Tŷ Draig
Parc Dewi Sant
Ewlo
Glannau Dyfrdwy
CH5 3DT

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 5pm

Ffoniwch

0300 123 2998

Ein horiau swyddfa arferol yw 9am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Os byddwch yn ffonio y tu allan i’r oriau hyn, gadewch neges.

E-bost

Anfonwch neges at info@castellventures.wales neu lenwi’r ffurflen isod.
Caiff negeseuon e-bost eu monitro o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 5pm.

Cyfryngau Cymdeithasol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here