Ein Pobl

Mae’n llwyddiant fel sefydliad o ganlyniad i’n tîm talentog ac ymroddedig o bobl sy’n gweithio ar draws Cymru.

Darparir ein gwasanaethau gan dimau arbenigol o staff, y mae nifer ohonynt wedi’u lleoli yn yr ardaloedd y mae ein cwsmeriaid yn byw ynddynt. Mae lleoli ein staff yn y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu yn cynnig y cyfle gorau i ni fodloni anghenion ein cwsmeriaid.

Yn ein prif swyddfa yn Ewlo, Gogledd Cymru, mae’n timau proffesiynol ac effeithiol yn sicrhau bod yr holl staff yn meddu ar y wybodaeth a’r systemau y mae eu hangen arnynt er mwyn gwneud y gwaith gorau y gallant.

Tîm Rheoli

Ein Cyfarwyddwr Rheoli sy’n gyfrifol am y ffordd y caiff ein sefydliad ei redeg o ddydd i ddydd, gyda chymorth tîm o reolwyr gweithredol.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here