Gofal ychwanegol

Rydym yn darparu gofal a chymorth 24 awr i bawb sy’n byw yn Llys Glan yr Afon, cynllun gofal ychwanegol sy’n cynnwys 48 o fflatiau yn Y Drenewydd, Powys.

Y cynllun hwn yw’r un cyntaf o’i fath ym Mhowys ac mae’n cynnig ffordd newydd o fyw bywyd annibynnol i’r rhai sydd ag angen gofal a chymorth.

Fel darparwr cymorth cartref cofrestredig ym Mhowys, mae’n tîm yn darparu gofal a chymorth 24 awr i gwsmeriaid sy’n byw yn y cynllun a’r gymuned o’i gwmpas.

Rydym yn falch o’r ffaith bod y cynllun wrth wraidd y gymuned ac mae’n tîm lles yn sicrhau ei fod yn gyfleuster cymunedol, yn hytrach na rhywle lle y mae pobl yn byw yn unig.

Yn ogystal, byddwn yn darparu gofal a chymorth i breswylwyr yng nghynllun gofal ychwanegol Maes y Môr yn Aberystwyth, a fydd yn agor yn ystod yr Haf 2021.

Caiff yr holl gymorth a ddarparwn ei greu mewn ffordd hyblyg, fel ei fod yn gallu newid yn barhaus, gan sicrhau bod yr unigolyn wrth wraidd popeth ac yn rheoli’r ffordd y maent yn byw eu bywyd.

Adolygir popeth a wnawn yn gyson, sy’n golygu y gallwn weithredu’n gyflym i newid pethau yn syth yn ôl yr angen.

Rydym yn gwybod bod pobl yn newid mewn bywyd, ac mae’n rhaid i ni newid hefyd. Rydym yn gweld ein hunain fel cyfaill, ac mae’n fraint cael rhannu eiliad ar daith bywyd rhywun.

Cysylltwch â ni ynghylch gofal a chymorth

E-bost: info@castellventures.wales

Ffoniwch:0300 123 2998

Gwasanaethau gofal a chymorth eraill

Gwasanaethau Cartref

Byw â Chymorth

Pobl Iau

Ble’r ydym yn darparu gofal a chymorth ar gyfer Gofal Ychwanegol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here