Diwrnod Agored Recriwtio - Dydd Mercher 2 Chwefror 2022, Canolfan Daniel Owen, Yr Wyddgrug, 9.30am-3.30pm - cyfle i gael gwybod mwy am yrfaoedd gyda Mentrau Castell yn Sir Ddinbych ac yn Sir Y Fflint. Darllen mwy >>
Dileu

Glanhau

Rydym yn darparu gwasanaethau glanhau proffesiynol mewn saith lleoliad ar draws Cymru.

Cyflawnir gwaith glanhau dyddiol gan ein timau er mwyn cadw ardaloedd cymunol yn daclus ac yn groesawgar i gwsmeriaid ac ymwelwyr yn ein cynlluniau gofal ychwanegol yn Aberystwyth, Yr Wyddgrug, Prestatyn, Y Drenewydd a Threffynnon.

Lleoliadau presennol ein gwasanaethau glanhau swyddfa yw Ewlo a Chaerdydd.

Ym mhob lleoliad, bydd ein staff yn gwneud gwaith glanhau cynhwysfawr gan ddefnyddio cynhyrchion glanhau proffesiynol yn unol â’r holl ofynion iechyd a diogelwch, gan gynnwys y Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH).

Cysylltwch â ni am wasanaethau glanhau

E-bost: info@castellventures.wales

Ffoniwch: 0300 123 2998

Gwasanaethau eraill Mentrau Castell

Gofal a Chymorth

Arlwyo

Ble’r ydym yn darparu gwasanaethau glanhau

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here