Glanhau

Rydym yn darparu gwasanaethau glanhau proffesiynol mewn saith lleoliad ar draws Cymru.

Cyflawnir gwaith glanhau dyddiol gan ein timau er mwyn cadw ardaloedd cymunol yn daclus ac yn groesawgar i gwsmeriaid ac ymwelwyr yn ein cynlluniau gofal ychwanegol yn Aberystwyth, Yr Wyddgrug, Prestatyn, Y Drenewydd a Threffynnon.

Lleoliadau presennol ein gwasanaethau glanhau swyddfa yw Ewlo a Chaerdydd.

Ym mhob lleoliad, bydd ein staff yn gwneud gwaith glanhau cynhwysfawr gan ddefnyddio cynhyrchion glanhau proffesiynol yn unol â’r holl ofynion iechyd a diogelwch, gan gynnwys y Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH).

Cysylltwch â ni am wasanaethau glanhau

E-bost: info@castellventures.wales

Ffoniwch: 0300 123 2998

Gwasanaethau eraill Mentrau Castell

Gofal a Chymorth

Arlwyo

Ble’r ydym yn darparu gwasanaethau glanhau

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here