Glanhau

Rydym yn darparu gwasanaethau glanhau proffesiynol mewn chwe lleoliad ar draws Cymru.

Bydd ein timau yn gwneud gwaith glanhau dyddiol er mwyn cadw safleoedd cymunol yn daclus ac yn groesawgar i gwsmeriaid ac ymwelwyr yn ein cynlluniau gofal ychwanegol yn Yr Wyddgrug, Y Drenewydd a Threffynnon.

Lleoliadau presennol ein gwasanaethau glanhau swyddfa yw Ewlo a Chaerdydd.

Ym mhob lleoliad, bydd ein staff yn gwneud gwaith glanhau cynhwysfawr gan ddefnyddio cynhyrchion glanhau proffesiynol yn unol â’r holl ofynion iechyd a diogelwch, gan gynnwys y Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH).

Cysylltwch â ni am wasanaethau glanhau

E-bost: info@castellventures.wales

Ffoniwch: 0300 123 2998

Gwasanaethau eraill Mentrau Castell

Gofal a Chymorth

Arlwyo

Ble’r ydym yn darparu gwasanaethau glanhau

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here