Arlwyo

Rydym yn darparu gwasanaeth bwyty mewn pum cynllun gofal ychwanegol ar draws Cymru, yn Aberystwyth, Yr Wyddgrug, Prestatyn, Treffynnon a’r Drenewydd.

Mae’n Prif Ben-cogydd a’i dîm profiadol yn teimlo’n angerddol ynghylch bwyd ac yn darparu gwasanaeth proffesiynol sy’n seiliedig ar hoffterau ein cwsmeriaid.

Rydym yn gweithio’n galed i ddarparu bwydlenni a newidir bob dydd, gan ddefnyddio bwyd ffres i ddarparu prydau cytbwys, maethlon ac amrywiol, ac sy’n blasu’n wych uwchlaw popeth.

Mae gennym lawer o brofiad o ddelio ag anghenion a gofynion dietegol penodol, ac rydym yn cydweithio’n agos gyda’n cwsmeriaid i sicrhau bod pawb yn cael yr un gwasanaeth o’r radd flaenaf.

Rydym wastad yn chwilio am ffyrdd o wella, arloesi a rhagori ym mhopeth a wnawn.

Mae ein bwytai wedi sicrhau safon 5 seren am hylendid bwyd.

Gallwch ddarganfod am yr holl leoliadau a manylion ein gwasanaeth arlwyo trwy’r map.

Cysylltwch â ni ynghylch Arlwyo

E-bost: info@castellventures.wales

Ffoniwch: 0300 123 2998

Gwasanaethau eraill Mentrau Castell

Gofal a chymorth

Glanhau

Ble’r ydym yn darparu gwasanaeth Arlwyo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here